Ako CBD interaguje s liekmi

person Pridané: Veronika D list V: O CBD Publikované: favorite Počet videní: 704

Jedna z najčastejších otázok, s ktorými sa stretávame pri CBD je, či a ako CBD interaguje s liekmi. Každodenné užívanie liekov už dnes nie je žiadnou výnimkou. Lieky na tlak, na astmu, na epilepsiu, na depresiu...nekonečný zoznam a práve preto je odpoveď na túto otázku veľmi dôležitá.

CBD vám môže pomôcť so širokou škálou problémov a pri väčšine liekov nespôsobuje žiadne interakcie, avšak existujú lieky, pri ktorých by ste užívanie CBD mali prekonzultovať s lekárom.

Ako CBD interaguje s inými liekmi

CBD môže zvýšiť, znížiť alebo oddialiť účinok niektorých liekov tým, že interaguje s rovnakými pečeňovými enzýmami a to konkrétne s cytochrómom P450.

Cytochróm P450 je skupina pečeňových enzýmov, ktorá je zodpovedná za odbúravanie liekov a toxínov, ktoré naše telo príjme. 

"To do akej miery sa kanabidiol správa ako konkurenčný inhibítor cytochrómu P450 závisí od pevnosti väzby CBD na miesto akívneho pôsobenia metabolického enzýmu pred oxidáciou a po nej," píše Adrian Devitt-Lee, výskumník projektu CBD, ktorý intenzívne skúmal liekové interakcie.

To do veľkej miery závisí od spôsobu podávania CBD, jeho množstva, jedinečných vlastností danej osoby a od toho, či sa užíva izolát CBD alebo celé spektrum kanabinoidov.

Ľudia užívajúci vysoké množstvo CBD a zároveň lieky spomenuté nižšie, by mali CBD konzultovať so svojim lekárom.

Skupiny liekov, ktoré využívajú systém cytochrómu P450:

 • steroidy
 • inhibítory reduktázy HMG CoA
 • blokátory vápnikového kanála
 • antihistaminiká
 • prokinetiká
 • antivirotiká proti vírusu HIV
 • imunomodulátory
 • benzodiazepíny
 • antiarytmiká
 • antibiotiká
 • anestetiká
 • antipsychotiká
 • antidepresíva
 • antiepileptiká
 • betablokátory
 • PPI
 • NSAID
 • blokátory receptorov angiotenzínu II
 • perorálne hypoglykemiká
 • sulfonylurea

Lieky na tlak a CBD

Cieľom liekov na vysoký krvný tlak je jeho zníženie. CBD má ale podobný účinok a taktiež znižuje krvný tlak. Pri užívani CBD a liekov na vysoký krvný tlak tak môže dôjsť k zvýšenému efektu liekov a tlak môže klesnúť až príliš nízko. Kombinácia liekov na vysoký krvný tlak a CBD by však nemala spôsobiť žiadne vedľajšie účinky.

Pri takejto kombinácii a reakcii v podobne nízkeho tlaku je na mieste konzultácia s lekárom a prípadné zníženie dávky lieku alebo CBD.

Lieky na riedenie krvi a CBD

Štúdie ukázali, že kombinácia liekov na riedenie krvi (napr. Warfarin) a CBD môže zvýšiť nežiaduce účinky týchto liekov.

Samotné CBD neinteraguje s liekmi na riedenie krvi, no ukázalo sa, že užívanie CBD spolu s liekmi na riedenie krvi môže viesť k pomalému metabolizmu týchto liekov. V takom prípade nahromadený Warfarin niekoľko dní, či týždňov môže spôsobiť horšie nežiaduce účinky.

V takom prípade sa neodporúča kombinovať lieky na riedenie krvi s CBD.

Lieky proti bolesti a CBD

CBD samo o sebe tlmí bolesť. CBD pôsobí proti bolesti inak ako lieky proti bolesti. Avšak stále je v mnohých prípadoch metabolizované rovnako a teda môže zmeniť účinok liekov proti bolesti. 

Pokiaľ užívate dlhodobo lieky proti bolesti, možno bude nutné znížiť dávku CBD. 

Opioidné lieky proti bolesti a CBD

Mnohé štúdie ukázali, že CBD môže pomôcť pri riešení opioidnej krízy, ktorou prechádzajú mnohé krajiny. Nie však kombináciou CBD a opioidných liekov, ale ich nahrádzaním.

Opioidné lieky sú z dlhodobého hľadiska návykové. Ich užívanie spolu s CBD môže zvýšiť ich účinok. Avšak nahradenie opioidov CBD môže viesť k úľave od bolesti a zároveň eliminovať riziko závislosti.

V tomto prípade výrazne odporúčame konzultáciu s vašim lekárom.

Antidepresíva, benzodiazepíny a CBD

Antidepresíva sa dnes používajú pomerne často. Nielen na depresiu, ale aj na úzkosti, panické ataky, syndróm vyhorenia a podobne. Existuje viacero skupín antidepresív - SSRI, MOA, NDRI, SARI, SNRI a podobne.

Užívanie antidepresív spolu s CBD zvyčajne nezvyšuje účinok liekov, ich kombinácia je teda možná. Všeobecne sa ale odporúča začať s CBD v menších dávkach.

V prípade užívania benzodiazepínov, môže CBD interagovať v podobe zvýšeného účinku liekov. Keďže sú benzodiazepiny z dlhodobého hľadiska návykové, ich užívanie s CBD by ste mali prekonzultovať s lekárom, podobne ako pri opiátoch.

Lieky proti rakovine a CBD

Pri liečbe rakoviny je mimoriadne dôležité presné dávkovanie chemoterapie. Pri užívaní CBD môže rovnaká dávka chemoterapie viesť k vyšším koncentráciám chemoterapeutík v krvi, keďže CBD môže viesť k pomalému metabolizmu chemoterapeutík.

Preto je nutné konzultovať užívanie CBD spolu s onkologickými liekmi s vašim lekárom, aby sa upravila dávka.

Lieky na epilepsiu a CBD

CBD preukázateľne zvyšuje hladiny antikonvulzívy klobazamu a metabolitu norklobazamu v plazme.

Práve kvôli tomu je potrebné pri dlhodobom užívaní upraviť dávku a sledovať hladinu klobazamu a norklobazamu v krvi. Je teda nutné konzultovať užívanie CBD spolu s liekmi na epilepsiu s vašim lekárom.

Imunomodulátory a CBD

Medzi imunomodulátory môžeme zaradiť lieky ako antihistaminiká a imunosupresíva.

Tieto lieky pôsobia na náš imunitný systém.

Pri antihistaminikách užívaných pravidelne môže CBD zvýšiť nežiaduce účinky.

Pri imunosupresívach je situácia iná. CBD stimuluje imunitný systém. V kombináciu s imunosupresívami môže teda vyblokovať ich účinok. V takomto prípade sa neodporúča kombinácia imunosupresív spolu s CBD.

Grep ako pomôcka

Grep je rovnako metabolizovaný cytochromom P450. Narozdiel od CBD však príbalové letáky liekov uvádzajú, že sa neodporúča konzumácie grepu s danými liekmi. Pokiaľ si teda nie ste istý, či môžete CBD užívať spolu s liekmi, ktoré užívate dlhodobo, ak je v príbalovom letáku napísané, že by ste nemali kontumovať grep, nemali by ste teda užívať ani CBD.

Na záver...

Ako uvádza Devitt-Lee: "Liekové interakcie je obzvlášť dôležité zohľadňovať pri život zachraňujúcich liekoch, či pri takých, ktoré majú výrazné nežiaduce vedľajšie účinky."

Tieto faktory by mali zohľadniť hlavne pacienti, ktorí užívajú vysokú dávku CBD, či už full spektrum, broad spektrum alebo izolátu.

Dôležité je uvedomiť si, že vyššie uvedený zoznam neobsahuje všetky lieky, ktoré môžu interagovať s CBD. A na druhej strane, nie vždy musí dôjsť k nežiaducej interakcii pri kombinácii CBD s niektorými liekmi spomenutými vyššie.

Pokiaľ si nie ste istý, alebo nemáte odskúšanú kombináciu vašich liekov s CBD, najistejšie je vždy konzultovať užívanie s vašim lekárom.

Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December

Nová registrácia

Už máte účet?
Prihlásenie Alebo Obnovenie hesla